Holistik (Bütünsel) Diş Hekimliği Tedavileri

Holistik yani bütünsel diş hekimliği ağız sağlığı ve tüm beden sağlığınızın birbirini etkilediğini dikkate alan bir tedavi konseptidir.

Holistik Diş Hekimliği Tedavileri


Bütünsel diş hekimliği, geleneksel diş hekimliğine hem bir alternatiftir, hem de bazı açılardan geleneksel diş hekimliğini  tamamlayıcı ve alternatif bir tıp şeklidir.

Son yıllarda bu tür diş hekimliğinin popülaritesi artmıştır. Pek çok insan, daha doğal ilaçlar kullanmasının yanı sıra bütüncül yaklaşımından etkilenir hale gelmiştir.

Bütünsel diş hekimliği nedir?

Bütünsel diş hekimliği, ağız bakımına bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşan,ağız sağlığının tüm vücudu nasıl etkilediğini ve bunun tersini dikkate alan bir tedavi konseptidir.

Bu nedenle bütüncül diş hekimliği, sağlığın tüm yönlerine (fiziksel, duygusal ve ruh sağlığı) odaklanarak ağız sorunlarını tedavi eder.

Geleneksel diş hekimliğinden farkı nedir? 

Bazı bütünsel diş hekimleri geleneksel yöntemleri birleştirebilir. Yine de iki diş hekimliği arasında temel farklılıklar vardır.

Birincil fark, her uygulamanın arkasındaki felsefelerdir. Geleneksel diş hekimliği yalnızca diş sağlığına odaklanır. Bu, aşağıdakileri etkileyen sorunları teşhis ve tedavi etmekten oluşur:

 • diş
 • diş etleri
 • çeneler
 • baş ve boyun bölgeleri (ağızdan etkilendiğinde)

Diş hekimliğinde holistik (bütünsel) yaklaşım ise  odak noktasının  yalnızca diş hekimliği ihtiyaçları ve semptomları olmadığı anlamına gelir.

Nedenlerine, sorunların neden geliştiğine ve genel sağlığınızın daha geniş yönlerine bakarak çözüm geliştirmektedir. Sadece dişlerinizi tedavi etmek yerine, sağlığınızı, yaşam tarzınızı, diyetinizi ve stres seviyenizi değerlendirerek ve bundan yola çıkarak hem diş sağlığınızı hem de böylesi entegre bir yaklaşımla mümkün olan daha geniş sağlık yararlarını ele alan gerçekçi bir tedavi süreci planlanabilir.

Holistik yaklaşımla gelecek potansiyel sorunların kontrolünü kolaylıkla sağlamak daha mümkün olmaktadır. Gelecekteki sorunları ortadan kaldırmaya yardımcı olmak için kişiselleştirilmiş bir önleyici ve bakım programı oluşturulabilir.

Kullanılan tüm malzemeler ve ilaçlar yalnızca kanıtlanmış diş işlevi ve güzelliği için değil, aynı zamanda maksimum biyouyumluluk için seçilir. Eski ve potansiyel olarak toksik restoratif materyallerin güvenli bir şekilde uygun protokolle  (amalgam sokme protokolu ) çıkarılması yerine biyo uyumlu materyellerle restorasyonların yapılması bu adımlardan biridir.

Probiyotiklerin kullanımı da holistik diş hekimliği yaklaşımında etkin araçlardan biridir.

Probiyotikler, çok çeşitli hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanılabilen diyet takviyeleridir. Bu ürünler, sağlığı geliştiren florayı uyaran, böylece patolojik kolonizasyonu ve hastalığın yayılmasını baskılayan faydalı mikroorganizmalardan oluşur.

Probiyotikler artık hem tıpta; kanser riskini azaltma, gastrointestinal sistem sağlığı ve idrar yolu sağlığı gibi konularda, hem de diş uzmanlıklarında çürük gelişiminde azalma, periodontal sağlığa ulaşmada, kötü ağız kokusunu azaltmada, oral candida vb. durumlarda başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.

Holistik yaklaşımda ihtiyaç durumunda diğer sağlık pratisyenleri (beslenme uzmanları, osteopatlar ve algoloji  uzmanları gibi ) tamamlayıcı profesyonellerle birlikte bütünsel çözümler oluşturmak  mümkündür.

AMALGAM SÖKME PROTOKOLÜ  (SMART SAFE MERCURY AMALGAM REMOVAL TECNİQUE )

Günümüzde yapılan son dönem bilimsel araştırmaların ışığında ; romatizma,  egzama, migren, fibromiyalji gibi sebebi tam belirlenemeyen hastalıkların vücuttaki ağır metal birikimiyle ilişkilindirilmesi sebebiyle içeriğinin ortalama  %50’si civa olan amalgam dolgularla ilgili soru işaretleri artmaya başladı. Bu bakış açısından baktığımızda  amalgam dolguların hepsini sökmeli mi sorusu gündeme gelmekte  ?

Civanın dokularda biriktiği için kan testlerinde güvenilir bir sonuç vermemesi nedeniyle , her bireyin toksik maddeleri elimine etme potansiyelinin farklı olması gibi sebeplerden dolayı bu konu hakkında kesin bir yargıya varılmamış olsa da amalgam dolguların sökümü esnasında ortaya çıkan civa buharından hem hastayı hem de hekimi ve yardımcı personeli korumak adına bazı önlemler alınması gereklidir..

IAOMT (International Academy of Oral Medicine & Toxicology )’nin  amalgam sökümü esnasında alınması gereken önlemleri içeren bir protokolü bulunmaktadır . SMART (Safe Mercury Amalgam Removal Technique) protokolünde alınması gereken önlemler şunlardır ;

  1-    Öncelikle İyi havalandırılabilen bir odada mümkünse pencereler açık bir şekilde çalışılmalı

  2-    Hekim, yardımcı personel ve hasta özel filtreli maske, gözlük, bone, tek kullanımlık önlük ile korunmalı.

  3-    Yüksek emiş gücü olan tükürük emicilerle çalışılmalı

  4-     Amalgam dolgu su soğutması altında ve büyük parçalar halinde uzaklaştırılmalı

  5-    Ortama yayılan civa buharı için extraoral aerosol vakum cihazı bulunmalı

  6-     Klinikte hava filtrasyon sistemi bulunmalı

  7-    Dental ünitte amalgam seperatörü bulunmalı

  8-    Hasta ağzında rubberdam kullanılmalı ve rubberdamın etrafında hastanın yüzünü örten bir bariyer olmalı

  9-     Hasta external bir hava kaynağına ya da oksijen tüpüne bağlanmalı

  10-   İşlem sırasında nitril eldivenler kullanılmalı

  11-   Hekim ve yardımcı personel uygun maskeler ve koruyucu kıyafetlerle uygulamayı yapmalı

  12-    Hasta işlem öncesinde ve sonrasında aktif karbon , chlorella  gibi ağır metal tutucu bir maddeyle ağzını çalkalamalı ya da yutmalı.

  13-   İşlem öncesi 2saat önce 4 gr Cvitamini  ve amalgam dolgunun büyüklüğüne gore 250- 500mg  klorella  alınması hastaya tavsiye edilebilir.

  14-  Yine işlem öncesi 2,5 gr zeolit  yada 1 bardak bentonit  lınması  ve işlem sonrasında 4 saat kadar sonra tekrar aynı doda kullanılması önerilir.

  15-   Amalgamlar tamamen değiştirilinceye kadar zeolit takviyeine devam edilmeli , işlemler tamamlandıktan 15 gün sonrasına kadar C vitamini ve klorella takviyesine devam edilmesi tavsiye edilir.

  16-   İşlem yapılan klinik odası 10 dakika ozonlanmalı ve havalandırılmalıdır.

Holistik Diş Hekimliği Tedavileri

Bütünsel diş hekimliği, geleneksel diş hekimliğine hem bir alternatiftir, hem de bazı açılardan geleneksel diş hekimliğini  tamamlayıcı ve alternatif bir tıp şeklidir.

Son yıllarda bu tür diş hekimliğinin popülaritesi artmıştır. Pek çok insan, daha doğal ilaçlar kullanmasının yanı sıra bütüncül yaklaşımından etkilenir hale gelmiştir.

Bütünsel diş hekimliği nedir?

Bütünsel diş hekimliği, ağız bakımına bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşan,ağız sağlığının tüm vücudu nasıl etkilediğini ve bunun tersini dikkate alan bir tedavi konseptidir.

Bu nedenle bütüncül diş hekimliği, sağlığın tüm yönlerine (fiziksel, duygusal ve ruh sağlığı) odaklanarak ağız sorunlarını tedavi eder.

 

Geleneksel diş hekimliğinden farkı nedir? 

Bazı bütünsel diş hekimleri geleneksel yöntemleri birleştirebilir. Yine de iki diş hekimliği arasında temel farklılıklar vardır.

Birincil fark, her uygulamanın arkasındaki felsefelerdir. Geleneksel diş hekimliği yalnızca diş sağlığına odaklanır. Bu, aşağıdakileri etkileyen sorunları teşhis ve tedavi etmekten oluşur:

 • diş
 • diş etleri
 • çeneler
 • baş ve boyun bölgeleri (ağızdan etkilendiğinde)

Diş hekimliğinde holistik (bütünsel) yaklaşım ise  odak noktasının  yalnızca diş hekimliği ihtiyaçları ve semptomları olmadığı anlamına gelir.

Nedenlerine, sorunların neden geliştiğine ve genel sağlığınızın daha geniş yönlerine bakarak çözüm geliştirmektedir. Sadece dişlerinizi tedavi etmek yerine, sağlığınızı, yaşam tarzınızı, diyetinizi ve stres seviyenizi değerlendirerek ve bundan yola çıkarak hem diş sağlığınızı hem de böylesi entegre bir yaklaşımla mümkün olan daha geniş sağlık yararlarını ele alan gerçekçi bir tedavi süreci planlanabilir.

Holistik yaklaşımla gelecek potansiyel sorunların kontrolünü kolaylıkla sağlamak daha mümkün olmaktadır. Gelecekteki sorunları ortadan kaldırmaya yardımcı olmak için kişiselleştirilmiş bir önleyici ve bakım programı oluşturulabilir.

Kullanılan tüm malzemeler ve ilaçlar yalnızca kanıtlanmış diş işlevi ve güzelliği için değil, aynı zamanda maksimum biyouyumluluk için seçilir. Eski ve potansiyel olarak toksik restoratif materyallerin güvenli bir şekilde uygun protokolle  (amalgam sokme protokolu ) çıkarılması yerine biyo uyumlu materyellerle restorasyonların yapılması bu adımlardan biridir.

Probiyotiklerin kullanımı da holistik diş hekimliği yaklaşımında etkin araçlardan biridir.

Probiyotikler, çok çeşitli hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanılabilen diyet takviyeleridir. Bu ürünler, sağlığı geliştiren florayı uyaran, böylece patolojik kolonizasyonu ve hastalığın yayılmasını baskılayan faydalı mikroorganizmalardan oluşur.

Probiyotikler artık hem tıpta; kanser riskini azaltma, gastrointestinal sistem sağlığı ve idrar yolu sağlığı gibi konularda, hem de diş uzmanlıklarında çürük gelişiminde azalma, periodontal sağlığa ulaşmada, kötü ağız kokusunu azaltmada, oral candida vb. durumlarda başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.

Holistik yaklaşımda ihtiyaç durumunda diğer sağlık pratisyenleri (beslenme uzmanları, osteopatlar ve algoloji  uzmanları gibi ) tamamlayıcı profesyonellerle birlikte bütünsel çözümler oluşturmak  mümkündür.

AMALGAM SÖKME PROTOKOLÜ  (SMART SAFE MERCURY AMALGAM REMOVAL TECNİQUE )

Günümüzde yapılan son dönem bilimsel araştırmaların ışığında ; romatizma,  egzama, migren, fibromiyalji gibi sebebi tam belirlenemeyen hastalıkların vücuttaki ağır metal birikimiyle ilişkilindirilmesi sebebiyle içeriğinin ortalama  %50’si civa olan amalgam dolgularla ilgili soru işaretleri artmaya başladı. Bu bakış açısından baktığımızda  amalgam dolguların hepsini sökmeli mi sorusu gündeme gelmekte  ?

Civanın dokularda biriktiği için kan testlerinde güvenilir bir sonuç vermemesi nedeniyle , her bireyin toksik maddeleri elimine etme potansiyelinin farklı olması gibi sebeplerden dolayı bu konu hakkında kesin bir yargıya varılmamış olsa da amalgam dolguların sökümü esnasında ortaya çıkan civa buharından hem hastayı hem de hekimi ve yardımcı personeli korumak adına bazı önlemler alınması gereklidir..

IAOMT (International Academy of Oral Medicine & Toxicology )’nin  amalgam sökümü esnasında alınması gereken önlemleri içeren bir protokolü bulunmaktadır . SMART (Safe Mercury Amalgam Removal Technique) protokolünde alınması gereken önlemler şunlardır ;

  1-    Öncelikle İyi havalandırılabilen bir odada mümkünse pencereler açık bir şekilde çalışılmalı

  2-    Hekim, yardımcı personel ve hasta özel filtreli maske, gözlük, bone, tek kullanımlık önlük ile korunmalı.

  3-    Yüksek emiş gücü olan tükürük emicilerle çalışılmalı

  4-     Amalgam dolgu su soğutması altında ve büyük parçalar halinde uzaklaştırılmalı

  5-    Ortama yayılan civa buharı için extraoral aerosol vakum cihazı bulunmalı

  6-     Klinikte hava filtrasyon sistemi bulunmalı

  7-    Dental ünitte amalgam seperatörü bulunmalı

  8-    Hasta ağzında rubberdam kullanılmalı ve rubberdamın etrafında hastanın yüzünü örten bir bariyer olmalı

  9-     Hasta external bir hava kaynağına ya da oksijen tüpüne bağlanmalı

  10-   İşlem sırasında nitril eldivenler kullanılmalı

  11-   Hekim ve yardımcı personel uygun maskeler ve koruyucu kıyafetlerle uygulamayı yapmalı

  12-    Hasta işlem öncesinde ve sonrasında aktif karbon , chlorella  gibi ağır metal tutucu bir maddeyle ağzını çalkalamalı ya da yutmalı.

  13-   İşlem öncesi 2saat önce 4 gr Cvitamini  ve amalgam dolgunun büyüklüğüne gore 250- 500mg  klorella  alınması hastaya tavsiye edilebilir.

  14-  Yine işlem öncesi 2,5 gr zeolit  yada 1 bardak bentonit  lınması  ve işlem sonrasında 4 saat kadar sonra tekrar aynı doda kullanılması önerilir.

  15-   Amalgamlar tamamen değiştirilinceye kadar zeolit takviyeine devam edilmeli , işlemler tamamlandıktan 15 gün sonrasına kadar C vitamini ve klorella takviyesine devam edilmesi tavsiye edilir.

  16-   İşlem yapılan klinik odası 10 dakika ozonlanmalı ve havalandırılmalıdır.

Holistik Diş Hekimliği Tedavileri

Holistik diş hekimliği, geleneksel diş hekimliğine hem bir alternatiftir, hem de bazı açılardan geleneksel diş hekimliğini  tamamlayıcı ve alternatif bir tıp şeklidir.

Son yıllarda Holistik Diş Hekimliği tedavilerinin popülaritesi artmıştır. Pek çok insan, daha doğal ilaçlar kullanmasının yanı sıra bütüncül yaklaşımından etkilenir hale gelmiştir.

Bütünsel diş hekimliği nedir?

Bütünsel diş hekimliği, ağız bakımına bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşan, ağız sağlığının tüm vücudu nasıl etkilediğini ve bunun tersini dikkate alan bir tedavi konseptidir.

Bu nedenle bütüncül diş hekimliği, sağlığın tüm yönlerine (fiziksel, duygusal ve ruh sağlığı) odaklanarak ağız sorunlarını tedavi eder.

 

Geleneksel diş hekimliğinden farkı nedir? 

Bazı bütünsel diş hekimleri geleneksel yöntemleri birleştirebilir. Yine de iki diş hekimliği arasında temel farklılıklar vardır.

Birincil fark, her uygulamanın arkasındaki felsefelerdir. Geleneksel diş hekimliği yalnızca diş sağlığına odaklanır. Bu, aşağıdakileri etkileyen sorunları teşhis ve tedavi etmekten oluşur:

 • Diş
 • Diş etleri
 • Çeneler ( Çene eklem ağrısı ya da bruksizme bağlı diğer problemler için sayfalarımızı ziyaret edebilirsiniz.)
 • Baş ve boyun bölgeleri (ağızdan etkilendiğinde)

Diş hekimliğinde holistik (bütünsel) yaklaşım ise  odak noktasının  yalnızca diş hekimliği ihtiyaçları ve semptomları olmadığı anlamına gelir.

Nedenlerine, sorunların neden geliştiğine ve genel sağlığınızın daha geniş yönlerine bakarak çözüm geliştirmektedir. Sadece dişlerinizi tedavi etmek yerine, sağlığınızı, yaşam tarzınızı, diyetinizi ve stres seviyenizi değerlendirerek ve bundan yola çıkarak hem diş sağlığınızı hem de böylesi entegre bir yaklaşımla mümkün olan daha geniş sağlık yararlarını ele alan gerçekçi bir tedavi süreci planlanabilir.

Holistik yaklaşımla gelecek potansiyel sorunların kontrolünü kolaylıkla sağlamak daha mümkün olmaktadır. Gelecekteki sorunları ortadan kaldırmaya yardımcı olmak için kişiselleştirilmiş bir önleyici ve bakım programı oluşturulabilir.

Kullanılan tüm malzemeler ve ilaçlar yalnızca kanıtlanmış diş işlevi ve güzelliği için değil, aynı zamanda maksimum biyo uyumluluk için seçilir. Eski ve potansiyel olarak toksik restoratif materyallerin güvenli bir şekilde uygun protokolle  (amalgam sokme protokolu) çıkarılması yerine biyo uyumlu materyellerle restorasyonların yapılması bu adımlardan biridir.

Probiyotiklerin kullanımı da holistik diş hekimliği yaklaşımında etkin araçlardan biridir.

Probiyotikler, çok çeşitli hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanılabilen diyet takviyeleridir. Bu ürünler, sağlığı geliştiren florayı uyaran, böylece patolojik kolonizasyonu ve hastalığın yayılmasını baskılayan faydalı mikroorganizmalardan oluşur.

Probiyotikler artık hem tıpta; kanser riskini azaltma, gastrointestinal sistem sağlığı ve idrar yolu sağlığı gibi konularda, hem de diş uzmanlıklarında çürük gelişiminde azalma, periodontal sağlığa ulaşmada, kötü ağız kokusunu azaltmada, oral candida vb. durumlarda başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.

Holistik yaklaşımda ihtiyaç durumunda diğer sağlık pratisyenleri (beslenme uzmanları, osteopatlar ve algoloji  uzmanları gibi ) tamamlayıcı profesyonellerle birlikte bütünsel çözümler oluşturmak  mümkündür.

AMALGAM SÖKME PROTOKOLÜ (SMART SAFE MERCURY AMALGAM REMOVAL TECNİQUE)

Günümüzde yapılan son dönem bilimsel araştırmaların ışığında ; romatizma,  egzama, migren, fibromiyalji gibi sebebi tam belirlenemeyen hastalıkların vücuttaki ağır metal birikimiyle ilişkilendirilmesi sebebiyle içeriğinin ortalama  %50’si civa olan amalgam dolgularla ilgili soru işaretleri artmaya başladı. Bu bakış açısından baktığımızda  amalgam dolguların hepsini sökmeli mi sorusu gündeme gelmekte?

Civanın dokularda biriktiği için kan testlerinde güvenilir bir sonuç vermemesi nedeniyle , her bireyin toksik maddeleri elimine etme potansiyelinin farklı olması gibi sebeplerden dolayı bu konu hakkında kesin bir yargıya varılmamış olsa da amalgam dolguların sökümü esnasında ortaya çıkan civa buharından hem hastayı hem de hekimi ve yardımcı personeli korumak adına bazı önlemler alınması gereklidir..

IAOMT (International Academy of Oral Medicine & Toxicology)’nin  amalgam sökümü esnasında alınması gereken önlemleri içeren bir protokolü bulunmaktadır . SMART (Safe Mercury Amalgam Removal Technique) protokolünde alınması gereken önlemler şunlardır ;

  1-    Öncelikle İyi havalandırılabilen bir odada mümkünse pencereler açık bir şekilde çalışılmalı.

  2-    Hekim, yardımcı personel ve hasta özel filtreli maske, gözlük, bone, tek kullanımlık önlük ile korunmalı.

  3-    Yüksek emiş gücü olan tükürük emicilerle çalışılmalı.

  4-     Amalgam dolgu su soğutması altında ve büyük parçalar halinde uzaklaştırılmalı.

  5-    Ortama yayılan civa buharı için extraoral aerosol vakum cihazı bulunmalı.

  6-     Klinikte hava filtrasyon sistemi bulunmalı.

  7-    Dental ünitte amalgam seperatörü bulunmalı.

  8-    Hasta ağzında rubberdam kullanılmalı ve rubberdamın etrafında hastanın yüzünü örten bir bariyer olmalı.

  9-     Hasta external bir hava kaynağına ya da oksijen tüpüne bağlanmalı.

  10-   İşlem sırasında nitril eldivenler kullanılmalı.

  11-   Hekim ve yardımcı personel uygun maskeler ve koruyucu kıyafetlerle uygulamayı yapmalı.

  12-    Hasta işlem öncesinde ve sonrasında aktif karbon , chlorella  gibi ağır metal tutucu bir maddeyle ağzını çalkalamalı ya da yutmalı.

  13-   İşlem öncesi 2saat önce 4 gr Cvitamini  ve amalgam dolgunun büyüklüğüne gore 250- 500mg  klorella  alınması hastaya tavsiye edilebilir.

  14-  Yine işlem öncesi 2,5 gr zeolit  yada 1 bardak bentonit  lınması  ve işlem sonrasında 4 saat kadar sonra tekrar aynı doda kullanılması önerilir.

  15-   Amalgamlar tamamen değiştirilinceye kadar zeolit takviyeine devam edilmeli , işlemler tamamlandıktan 15 gün sonrasına kadar C vitamini ve klorella takviyesine devam edilmesi tavsiye edilir.

  16-   İşlem yapılan klinik odası 10 dakika ozonlanmalı ve havalandırılmalıdır.